OSTKUSTENS STÖRSTA CONTAINERHAMN. VÄRLDENS STÖRSTA REDERIER ANGÖR OSS.

Möjligheten att skapa tillförlitliga och kostnadseffektiva 
varuflöden för import och export är avgörande konkurrens-
fördelar för många företag. Genom vårt nät av rederier 
och speditörer når vi hela världen. Yilport Gävle Containerterminal är öppen för alla.
 
Förutom containertrafik är Yilport Gävle också en betydande hamn för bulktransporter. Gävle är även en stor importör av petroleumprodukter, bl.a. går allt flygbränsle till Arlanda med tåg från hamnen i Fredriksskans. Oljedelen ingår dock inte i Yilport Gävle, utan drivs av andra företag. 


Rederier2016ruttexempel