Via fasta veckorutter fraktas gods till och från destinationer i hela världen.

2_fartyg_6_1000pxl

Yilport Gävle är en del av Sveriges mest dynamiska produktionsregion. Kommunikationerna är utomordentliga, med europavägarna E4 och E16 mot söder, norr och väster. Gävle är också en järnvägsknut där viktiga stråk strålar samman. Järnvägsförbindelsen till hamnen ska nu effektiviseras. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är alltså mycket goda.


Yilport Gävle Containerterminal (GCT) Terminalen har utrustning för hantering av alla typer av lastbärare, t.ex. containers, trailers och flak. Med kapacitet för ca. 300 000 TEU* per år är vi ostkustens största containerhamn och trea i Sverige. Trafikeras av världens alla stora rederier, och utbyggnad planeras. Under 2016 har  även nya grannen, Greenfield-terminalen utnyttjats. IT-systemen håller reda på den exakta positionen för varje enskild container, ombord på båten och i vår terminal. Vi hanterar tusentals containrar per år med enorma varuvärden. Det finns inget utrymme för misstag.


*En TEU motsvarar en 20-fots container. En 40-fotare motsvarar 2 TEU


Dry Bulk-terminalen Här passerar en mängd olika produkter som inte lastas i containrar, bl.a. Sågade trävaror, kol, malm, vägsalt, pappersmassa och kaolinlera. Även vindkraftverk är numera en vanlig last.


Två CFS - terminaler I våra Container Freight Stations fylls och töms containrar. De finns i Fredriksskans och Granudden, på varsin sida av fjärden. CFS Fredriksskans hanterar bl.a. Stål från SSAB, och Granudden sköter BillerudKorsnäs leveranser av kartong och papper.


Greenfield– terminalen Vid den nybyggda 200 meter långa kajen lastas och lossas containrar och bulkgods. Vidare utveckling pågår som innebär längre kaj, ytterligare ytor och nya kranar.


Kombiterminaler I kombiterminalerna Granudden och Fredriksskans flyttas gods från bil till tåg eller från järnväg till väg.Logistik

orangeEffektiva logistiklös-
ningar där även lagring av containrar kan ingå som en viktig del.

Miljö

greenUtifrån dina behov strä-
var vi alltid efter att hitta optimala transporter/
lösningar, inte minst ur ett miljöperspektiv.

Världsmarknad

blueGods når hela världen via de rederier som trafikerar Yilport Gävle.

Öppenhet

yellowÖppet för alla som fraktar gods. Hög tillgänglighet och tullfrihet är viktiga servicefaktorer.