Via fasta veckorutter fraktas gods till och från destinationer i hela världen.

2_fartyg_6_1000pxl

Yilport Gävle är en del av Sveriges mest dynamiska produktionsregion. Kommunikationerna är utomordentliga, med europavägarna E4 och E16 mot söder, norr och väster. Gävle är också en järnvägsknut där viktiga stråk strålar samman. Järnvägsförbindelsen till hamnen ska nu effektiviseras. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är alltså mycket goda.


Yilport Gävle Containerterminal hanterar alla typer av lastbärare, t.ex. containers, trailers och flak. Med kapacitet för ca. 300 000 TEU* per år är vi ostkustens största containerhamn och trea i Sverige. Containerhamnen trafikeras av världens alla stora rederier. En fördubbling av kapaciteten ska vara klar under fjärde kvartalet 2019; med ytterligare en kaj på 370 meter, två bredbenta Gantry-kranar och järnvägsanslutning. En Timmer-CFS** med två loadplates finns redan och ett laboratorium för kontroll av importerade livsmedel är snart på plats. Containerterminalen hanterar enorma varuvärden. IT-systemen håller reda på den exakta positionen för varje enskild container, ombord på båten och i  terminalen. Det finns inget utrymme för misstag.


Dry Bulk-terminalen Här passerar en mängd olika produkter som inte lastas i containrar, bl.a. Sågade trävaror, kol, malm, vägsalt, pappersmassa och kaolinlera. Även vindkraftverk är numera en vanlig last.


Tre CFS** - terminaler I våra Container Freight Stations fylls och töms containrar. De finns i Fredriksskans, Granudden och inne på containerterminalen. CFS Fredriksskans hanterar bl.a. Stål från SSAB. Granudden sköter BillerudKorsnäs leveranser av kartong och papper. Containerterminalens CFS används för trävaror.


 I kombiterminalerna Granudden och Fredriksskans flyttas gods från bil till tåg eller från järnväg till väg.

* En TEU motsvarar en 20-fots container. En 40-fotare motsvarar 2 TEU

** CFS: Container Freight Station där Containrar fylls med gods

Logistik

orangeEffektiva logistiklös-
ningar där även lagring av containrar kan ingå som en viktig del.

Miljö

greenUtifrån dina behov strä-
var vi alltid efter att hitta optimala transporter/
lösningar, inte minst ur ett miljöperspektiv.

Världsmarknad

blueGods når hela världen via de rederier som trafikerar Yilport Gävle.

Öppenhet

yellowÖppet för alla som fraktar gods. Hög tillgänglighet och tullfrihet är viktiga servicefaktorer.