Vanliga frågor om containertrafik

Vilka destinationer når man via Yilport Gävle Containerterminal (GCT)?
Från GCT når du hela världen. I praktiken innebär det att våra kunder som består av världens största containerrederier, var och en har ett logistiknätverk som täcker hela världen. Containern omlastas både en och två gånger på vägen för att nå den där lilla hamnen på Nya Zeelands nordspets. Det är ingen idé för oss att specificera destinationer då världskartan skulle bli alldeles full av prickar.

Hur pålitligt är det att frakta sjövägen? Kan man tala om "Just in Time?"
Allt är relativt… På världshaven påverkas båtarna av väder och vind och i hamnarna kan det vara trångt om plats. Skickar du ditt gods via GCT är dock chansen större att leveransen kan ske i den takt du önskar då frekvensen är viktig. Hos GCT har vi båtar varje dag.

Finns det pråmar som tar container till södra Tyskland?
På de inre vattenvägarna i Europa (floder och sjöar) sker många transporter med pråm. Pråmarna hämtar containers i de stora hamnarna dit ”våra” båtar går och för dem till mindre pråmhamnar inne i landet. Likaså finns det ett väl utbyggt järnvägssystem i Europa för transport av containers från hamn till slutdestination.

Kan man transportera färskvaror via GCT?
Det finns så kallade reefer containers som används för transport av varor som behöver en särskild temperatur. Det kan vara läkemedel som behöver konstant +18 grader eller frysta blåbär som behöver konstant -18 grader. Vi elansluter och övervakar dessa i terminalen. Ombord på fartyget elansluts de också vilket ger en obruten tempererad kedja till slutdestination.
Måste man gå via speditör eller rederi om man vill exportera via GCT?
Du väljer själv om du vill kontakta ett rederi direkt eller om du känner att du behöver hjälp med fler kringtjänster så som förtullning, lastbilstransporter etc. och då kontaktar en speditör. Du kan också välja att kontakta oss direkt.

Vad betyder regeringens satsning på Gävle Hamn för containerfrakten?
Mycket! I och med att farleden breddats och fördjupats kan större fartyg komma till oss vilket ger större kostnadseffektivitet för rederierna. Även de järnvägssatsningar som ska genomföras innebär effektivitetsvinster i tillförseln av containers via järnväg till GCT. Att vara utpekad som en av Sveriges viktigaste hamnar innebär förhoppningsvis också att företag etablerar sig i regionen då de vet att logistiken här är prioriterad och mycket kostnadseffektiv.
Vad betyder besvärliga isförhållanden för containertrafiken på Gävle?
Sjöfarten prioriteras i Gävle genom att vi får tillgång till de största och starkaste isbrytarna vid behov. Förhållandevis små störningar har inträffat genom åren.

Sveriges effektivaste hamn säger ni - på vilket sätt?
Vår utrustning består av de modernaste kranar som finns på marknaden samt containertruckar -s.k. reachstackers - som både kan lasta tungt och högt (8 containers på varandra). Dessa maskiner i kombination med ett avanceratt IT-system och välutbildade förare gör att vi lastar båtar och hanterar bilar snabbare än någon annan i Sverige. Vi prioriterar också effektiviteten i informationsflödet till omgivningen vilket uppskattas av våra kunder.
Hur blir man kranförare? Är det ett bra jobb för tjejer?
Våra kranförare gör lite av varje. Arbetsrotation underlättar vardagen och gör arbetet mer effektivt. Vi utbildar personalen internt inom kran, truck, säkerhet, IT och farligt gods. Cirka hälften av de anställda är kvinnor vilket gör att stämningen i gruppen är lättsam och att personalen trivs på sin arbetsplats oavsett kön.

Hur vanligt är det att varor skickas med båt till norra Europa?
Inte så vanligt, tyvärr. Huvuddelen av de containers vi hanterar ska längre ut i världen men omlastas i norra Europa. Anledningen till att inte mer gods går med båt till Europa är främst att det är snabbare att skicka en lastbil. Vi hoppas att miljömedvetandet på sikt gör att dessa volymer containeriseras och lastas på båt hos oss. Nätverket av båtar, pråmar och järnväg i båda ändar finns. Dessutom finns det containers, så kallade 45-fotare som är anpassade för att motsvara en lastbil i volym.

fragor